?

Log in

No account? Create an account
ruhm80 ruhm80
Previous Entry Share Next Entry
Ярослав Стецько. «Мій життєпис»
Из автобиографии «героя». Этому деятелю в нынешней Украине памятники ставят, улицы его именем называют, ага.

«В серпні з наказу сл. п. Вожда Євгена Коновальця виїхав я до Німеччини, до Відня, де обняв підготову політичну і програмову II конгресу ОУН… (нрзб)
Від літа 1939 року перебував я в Італії, в Генуї і Римі, занимаючись там же зовнішньо-політичною діяльністю, видаючи націоналістичну пресову службу на італійській мові та нав'язуючи співпрацю з італійськими чинниками. Окрім того редагував ідеольогічно-політичний орган «Ідея і чин». В серпні 1940 р. приїхав до Німеччини, де… відпрацьовував політичну проблематику ОУН...»

«8.7.1941 коло години 9-ої вечором при вулиці Войціха 9 був виконаний атентат на мене, на авто, в якому я їхав невідомим осібняком, при чому був ранений шофер. Як ствердили німецькі відносні чинники у звязку з появою польських протинімецьких і протиукраїнських летючок, атентат найправдоподібніше вийшов з польських кругів, за що відносні німецькі Штеллє [службы] обіцяли відповідні репресійні заходи відносно поляків».

«З моїх праць ясно виходить моя світоглядова концепція те, як я уявляю зміст української державности, політичний, господарський, соціальний. Ідеольогію і програму Організації я спітворив. Вони в цілому ворожі марксизмові, демократії і всяким класократичним ідеольогіям і програмам. В політичній площині стою на становищі авторитавного устрою України і монопартійного, в соціяльній площині національного солідаризму, що стоїть близько до націонал-соціялістичної програми…»

«Вважаючи головним і вирішним ворогом Москву, яка властиво держала Україну в неволі, тим не менше доцінюю належно незаперечно шкідливу і ворожу ролю жидів, що помагають Москві закрiповувати Україну. Тому стою на становищі винищення жидів і доцільности перенести на Україну німецькі методи екстермінації жидівства (дописано рукою Стецька: «виключити їх асиміляцію і т.д.»)».

Просто ми-ми-ми. Герой однозначно!
В общем, весь «життєпис» прекрасен настолько, что лучше его полностью прочитать, а не отрывками. Язык, правда, тот ещё, но ничё, привыкайте. Это ж язык самых украинистых украинцев
%)

Наслаждайтесь:
Оригинал взят у yadocent в Ярослав Стецько. «Мій життєпис».

ЦГАВОВУ, ф. 3833, оп. 3, д. 7, л. 1-6.


Воспроизводится дословно с сохранением всех ошибок и/ или особенностей правописания.

Мій життєпис.

Уже як гімназійний ученик брав я участь у революційній діяльності. 1928 став я членом підпольної націоналістичної організації молоді Юнацтво, якоі завданням було націоналістичнереволюційне виховання молоді. Вона заправляла теж молодь до боротьби з окупацією, організувала саботовання польських державних свят, які нам наказувано святкувати, як річницю ствррення польської держави, окупації львова ітд.


1929 скінчив я клясичну українську гімназію у Тернополі з відзначенням. Від 1929 аж до мого увязнення на довший час студіював право і фільософію у Львові, а короткий час у Кракові.

По скінченню гімназії обняв я керівництвож повітове, а опісля окружне ОУН у Тернополі.

1930 був увязнений два і пів місяця у звязку з великою саботаженою акцією проти польскою на ЗУЗ [западно-украинские земли].

1931 осінню обняв при КЕОУН [Краевая экзекутива] у Львові редакцію підпольного органу молодіі «Юнак» і нагляд над вихованням молоді.

1932 весною став я ідеологічно-політичним лейтером у КЕОУН на ЗУЗ, головним редактором усіх підпольних видань ОУН і шефом ресорту виховання ОУН. 1932/33 брав кількакратно участь на закордонних конференціях з вождем ЕК [Евгеном Коновальцем] і Проводом ОУН у Берліні, Данцігу і Празі.

(нрзб) був кількразів арештований, але звільнюваний зі слідства, пересидів понад два місяці у тюрмі у звязку з атентатом на совітського консуля у Львові. (дописано от руки: «Член ОУН Лемик був тоді за атентат засуджений на (нрзб) тюрму»).

У червні 1934 року був знову увязнниій напередодні вбивства мін. Пєрац[кого] і до дворічному слідстві засуджений на 5 років важкої тюрми, як політляйтер і редактор в КЕ ОУЕН. На основі амнестії, виданої під напором публічної української опінії, відбував я, як і другі засуджені тоді, лише 2іпів року тюрми. (1)

Після виходу з тюрми в грудні 1936 року виконував я фактично обовязки краевого керівника ОУН до серпня 1937 року. В серпні з наказу сл. п. Вожда Євгена Коновальця виїхав я до Німеччини, до Відня, де обняв підготову політичну і програмову II конгресу ОУН… (нрзб)

Від літа 1939 року перебував я в Італії, в Генуї і Римі, занимаючись там же зовнішньо-політичною діяльністю, видаючи націоналістичну пресову службу на італійській мові та нав'язуючи співпрацю з італійськими чинниками. Окрім того редагував ідеольогічно-політичний орган «Ідея і чин». В серпні 1940 р. приїхав до Німеччини, де… відпрацьовував політичну проблематику ОУН (2)

…української державности», «Націоналізм і релігія», «Наші шляхи», «Що далі - напрямні боротьби з Москвою», «Фільософія спільноти» і другі поменші праці на теми ідеології програми політики українського націоналізму. II збором ОУН обняв я на доручення Провідника ОУН заступництво провідника і став шефом штабу Проводу ОУН, ведучи водночас політичну референтуру проводу. Як політичний керманич організував я консолідаційну акцію, якої вислідом був зїзд всіх представників всіх здорових сил українства за кордоном в Кракові.

22 червня, в дні вибуху війни, Того самого дня опустив я Краків і (нрзб) організаційними звязками продістався на територію, яка була московською займанщиною і того самого дня, як німецьке військо дійшло до Львова, прибув я туди, де як подав в окремому письмі під заголовком «Ерклєрунг» з дня 15 липня 1941 року проголосив відновлення Української Державності та обняв з доручення Провідника Степана Бандери головство в уряді у Львові. Уряд покликав я у такому складі: мій заступник – бувший ректор українського університету проф. Др. Маріян Панчишин, який водночас обняв ресорт народньго здоровля. Другий застпуник Мр Лев Ребет – ресорт рільництва призначено інж. Д.Храпливому, заступн. Проф. Іваницький. Ресорт адміністрації – Др – Лисий Володимир, заступник – Др. Кость Паньківський. Справи військові – ген. Петрів. Зовнішні справи – Володимир Стахів. Судівництво – радн. Др. Федусевич Юліян. Пропаганда – письменик Головко зі Східньої України, його заступник – ред. Позичинюк зі Східних земель. Народнє господарство – інж. Павликовський, до часу його приїзду дир. Грабар Іван. Фінанси – інж Ольховий Ілярій, з стіпник Лебідь Юрчик, колишній президент українського державного банку. Народня освіта і віроісповідання – проф. Радзикевич, заступник дир.. Пекарський з Волині. Почта – дир. Костишин. Комунікація – інж. Мороз. Як член уряду Краєвий Провідник ОУН – Климів Іван, член уряду – Др. Горбовий Володимир, в департаменті адміністрації – проф-університету Дяблов з ОСУЗ, в господарстві – інж. Богданів з ОСУЗ, безпека – Лебідь, начальник кан (3) целярії Голови Правління – Др. Михайло Росляк.

Уряд приступив до практичної праці, організуючи господарство, адміністрацію, міліцію ітд., змагаючи до того, щоби наладнати як найтіснішу співпрацю з німецькими військовими чинниками та умождивити їм й допомогти під кожним оглядом, організуючи власними силами всяку, яка тільки потрібна допомогу німецькій збррній силі. За Урядом стоїть ціле українське громадянство під проводом Митрополита і епіскопів обох віроісповідань. Митрополит Шептицький видав пастирцький лист, в якому признав Уряд і візвав громадянство до підпорядковання йому. Бувший президент західної Української Республики і 2 літній вязень ГПУ в Москві (дописано от руки «Др. К.Левицький») стоїть за урядом, і спільно з делегатами уряду був на послуханні у німецьких місцевих властей. У висліді моїх числених пертрактцій з військовими чинниками і СС закомуніковано мені, що уряд визнаний бути не може а мені забороняється всяку політичну діяльність і доручається не опускати Львова голоситися разиденно у поліції. Коли я того не виконав був отже повідомлено таке, що буду я арештований. У відповідь на то предложив я свою заяву ч.46/4 з датою 7.липня 1941 для Міністерства Закордонних Справ яку то заяву я долучую. 8.7.1941 коло години 9-ої вечором при вулиці Войціха 9 був виконаний атентат на мене, на авто, в якому я їхав невідомим осібняком, при чому був ранений шофер. Як ствердили німецькі відносні чинники у звязку з появою польських протинімецьких і протиукраїнських летючок, атентат найправдоподібніше вийшов з польських кругів, за що відносні німецькі Штеллє [службы] обіцяли відповідні репресійні заходи відносно поляків. Чергового дня о год. 4-ій повідомили ми СС, що я є арештований на доручення Райсрегірунг і що маю їхати до Берліна. В середу мене перевели з арешту у Львові до Кракова, з Кракова в четвер вечір перевезли мене до Берліна, а в пятницю мене звільнили (4).

II. З моїх праць ясно виходить моя світоглядова концепція те, як я уявляю зміст української державности, політичний, господарський, соціальний. Ідеольогію і програму Організації я спітворив. Вони в цілому ворожі марксизмові, демократії і всяким класократичним ідеольогіям і програмам. В політичній площині стою на становищі авторитавного устрою України і монопартійного, в соціяльній площині національного солідаризму, що стоїть близько до націонал-соціялістичної програми, але ріжниться питоменностями української землі – суспільної психольогичної структури українського народу, в господарській площині я противник капіталістичного і соціялкомуністичного устрою, визнаю як роди тип власності індивідуально-родову, державну, комунальну і кооперативну, в культурі заступаю її органічність і українську пиоменність, визнаючи її героїчний зміст, в релігії стою на становищі свободи творчих і корисних для нації героїчних культур, змагаючи до зєднання релігійного українського народу на площині української національно-героїчної христіянської церкви. Заступав взагалі необхідність будовти й організації українського життя на таких засадах, які відпоїідають духовості та питоменості українства історичним героїчним традиціям українського народу з тих часів, коли істнувала Суверенна Українська Держава, визнаю таку гієрархію в життю: нарід, рід – родина, а щойно потім одиниця. Проти марксістської і демоліберальної концепції життя, яка визнає матеріялізм товп, я стою на становищі видвигання героїчної творчої індивідуальності, а не безформної маси, проти механістичного світогляду – націоналє органіше Вельтаншауунг, що знає нарід, а не людство і не одиницю, як абсолютну вартість. Марксизм уважаю твором – правда – жидівського ума, але практичне його здійснення при помочі жидів переводилося і переводиться у московській тюрмі народів московсько-азіятським народом. Москва і жидівство це найбільші вороги України і носії розкладових большевицьких інтернаціональних ідей. (5)

Вважаючи головним і вирішним ворогом Москву, яка властиво держала Україну в неволі, тим не менше доцінюю належно незаперечно шкідливу і ворожу ролю жидів, що помагають Москві закрiповувати Україну. Тому стою на становищі винищення жидів і доцільности перенести на Україну німецькі методи екстермінації жидівства (дописано рукою Стецька: «виключити їх асиміляцію і т.д.»).

III.

Я вважаю, що в теперішній світовій війні вирішується на долгі часи доля України, Я свідомий того, що лише через перемогу Німеччини можливі є відбудова Суверенної і Соборної Української держави. Історична доля і геополітична дійсність визначили шлях України (дописано: «і Німеччини теж») Господарська структура України диктує її співпрацю з Німеччиною. Розуміючи те, що ми перемагаємо або падаємо з Німеччиною, яка зараз кровавиться (дописано «так як і укр. нарід»), на широких степах України за спільну справу, стоїмо на становищі повної, яка тільки буде необхідна для Німеччини, господарської піддержки всіма можливими заходами з боку України, бо тут йде про спільний успіх, чи то неуспіх. Тим більше, що величезні жертви, які поносить німецька армія в боротьбі з Москвою, ми свідомі, мусять знайти рекомпензату для німецького народу. Суверенна Соборна Українська Держава цю рекомпензату дасть і є зобовязана дати, а українська національна армія, що стояти буде на кордоні України, держати буде фронт проти наїзду Москви і Німеччина мати буде забезпечену східну границю, щоб заводити лад і порядок серед других ворожих їй, а не як Україна, приязних народів. Той штанд-пункт заступаю я як Шеф Українського Уряду. (6)
Благодарю за исходники
moukhtar


Featured Posts from This Journal

  • По вопросу о советской "оккупации"

    «Ні большевики, ні ми не мали реґулярного, дісціплінованого війська, яким можна було розпоряжатися по волі керуючого центра, не зважаючи на те, що й…

  • Борцы на двачетыре фронта

    Нынешние украинские националисты любят порассказывать о том, что их предшественники из ОУН и УПА воевали на два фронта, против немцев и "советов". Я…

  • Чкалов

    Валерий Павлович Чкалов – лётчик-испытатель, рекордсмен, Герой Советского Союза. Участвовал в испытании новых образцов авиатехники, впервые поднял в…


сильный документ. гэбня даже подпись поленилось подделать :)


:-)))))

Каждый раз, когда выплывают свидетельства художеств бандеровцев, найдётся персонаж, заявляющий "вы все врётии" и "это подделка КГБ" :-)
На этом документике, хранящемся в украинском архиве, есть правки, сделанные рукой Стецька. И всего-то делов, провести эксперизу, да доказать "поддельность". Слабо? :-)

Скажите, а "Акт відновлення Української Держави" от 30.06.1941 (где "Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Великонімеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі") тоже подделка кей-джи-би?

А "Списки зліквідованих" и пр. "ліквідаційні листи", опубликованные в "електронному архіві українського визвольного руху" тоже? И документы германских служб о работе с ОУН и УПА? Валяйте, вещайте дальше о проделках Фикса "подделках гебни" :-)))

Если нечего сказать, ставь больше скобок ;)

Поддельность документа давно уже доказана профессором Гунчаком, потрудитесь с его трудами ознакомиться.

Кстати, экспертиза нужна как-раз для установления подлинности, а не наоборот, как вы тут нам втираете. А ее с момента "обнаружения" документа в 1970 году никто не сделал.

Так и СССР с Германией тесно сотрудничало, и все советские деятели всячески поддерживали Гитлера вплоть до июня 41-го. Может они сообщники Стецька? ;)
Ага, спасибо за совет :-)

Вы о его "Проблемах историографии..." что ли? Гунчаком поддельность документа не доказана. Сначала он в нём только "сомневается". Причём, предполагая подлинность документа, он сразу пытается отмыть саму организацию и самого Стецька. В дальнейшем же, пытаясь доказать поддельность документа, начинает врать напропалую. Чего стоит утверждение, что немцы не проводили массового уничтожения евреев вплоть до 1942 года, а раз такого не было, то и Стецько не мог написать ничего такого в 41-м? Или ложь о журнале "Идея и чин" (журнал с таким названием издавался и в 1939-40 гг.) Ложь на лжи и ложью погоняет. А над рассказами о верной службе толп евреев делу ОУН-Б вообще уронил скупую слезу :-) Уж если на то пошло, стоит изучать работы не только "историков" - поклонников Бандеры, но и их оппонентов. Для всестороннего развития, да. Можете дальше раздавать советы о полезном применении скобок :-)

Re: Если нечего сказать, ставь больше скобок ;)

И ещё. В общем не понятно, чего современные бандеровцы так перевозбуждаются от публикаций "Жыттеписа". Оно отлично коррелирует со многими другими документами и писаниной деятелей ОУН-Б. И с действиями тоже. Даже и с высказываниями современных лидеров украинских националистов.

"Кстати, экспертиза нужна как-раз для установления подлинности, а не наоборот, как вы тут нам втираете" - та вы шо? Вот лежит документ в архиве, ввели его в оборот, используют, особо никто, вроде, и не сомневается. Кто-то внезапно выражает сомнение в подлинности (с ОЧЕНЬ сомнительными доводами), а почерковедческую экспертизу проводить надо кому-то другому?? А ничего, что в данном случае она куда нужнее именно бандеровцам, если они так уверены в "фальсификации"? И, кстати, другой львовский историк - Масловский - утверждал, что экспертиза таки была проведена, и подтвердила подлинность документа.

А по поводу "всяческой поддержки" Гитлера подробней плз. Готов выслушать :-) И, желательно, начиная с 1933 года. Для полноты раскрытия вопроса :-)

Edited at 2016-03-02 10:04 pm (UTC)

Потрудитесь излагать поток своего сознания в одном комментарии.


Нет, не в "Проблемах историографии...". У него далеко не один труд об этой теме написан. Почитайте хотя бы работы конца 80-х.

Смотрю, что вы решили не заметить мой предыдущий вопрос. Отмазка "они лежат в архиве" не катит. В архивах хранятся тысячи сфальсифицированных дел. К примеру документы на Александра Кравченко лежат себе спокойно в архиве и признание его там есть, хотя он был посмертно реабилитирован.

Поэтому специально для особо одаренных повторяю: когда и и кем проведена экспертиза, доказавшая подлинность этого "документа"?

*Масловский утверждал... - утверждать и я могу. Где результаты экспертизы? Попрошу в студию.
А если лень искать, то хотя бы скажите, где именно "життепис" был обнаружен. Или Стецько сам его в киевский архив принес?


* журнал "Идея и чин" издавался и в 1939-40 гг...* - Кстати не поделитесь сканом журнала этих годов выпуска? Интересно почитать сие творение.

Вы сперва с одним несчастным документом разберитесь, прежде чем просить всю историю советско-германских отношений с 1939 года, а то совсем завалитесь.


P.S.: Кстати, "современные бандеровцы" меня считают совком и коммунистом. Не напишете им рекомендательное письмо от своего имени? :)

Так и запишем - у гражданина in_vin подгорело :-)

Гунчак ваш любимый - лжец даже в мелочах, о чём вам и было указано вполне конкретно. На передёргивании и лжи его ловили более добросовестные украинские историки (и вполне себе "свидомые"). Это раз.

По поводу фальсификаций - это вам к известному "архиву Лебедя" и другим оуновским сборникам. Вот где поле непаханое по реальным, а не выдуманным фальсификациям. Это два.

Другие документики по бандеровским "подвигам" и разборы реальных фальсификаций, которые всё больше не кагэбэшные, а вполне оуновские, ещё будут. Это три.

Ну и напоследок. Вот после этого - "Потрудитесь излагать поток своего сознания...", "специально для особо одаренных" - потрудитесь пройти по адресу. Салют.

О, и в один комментарий уложился, прям как вы хотели :-)